Redhajen.dk

Velkommen til RedHajen.dk

Denne side er dedikeret til at informere og oplyse om ulovlig hajfiskeri og handel med hajfinner.

Hjælp med at redde vores have – Klik her

Vi er under ombygning, men glæder os til at byde dig velkommen til vores nye design!

Med venlig hilsen

Kasper
RedHajen.dk

Verdens problemer med hajfinne handel

Handel med hajfinner findes de fleste steder i verden, i den ene eller den anden form. Den ulovlige beskæftigelse påvirker økosystemer, fiskeri og turisme. Da det er svært at få præcise optegnelser over omfanget af handel med hajfinner i de fleste lande, er det umuligt at vi hvor omfattende denne industri er på verdensplan. Det har resulteret i vage definitioner for industrien og uklare eksport/import regler og ukorrekte toldvæsen kategorier og andre ulemper.

I Asien specielt har man svært ved at sammenholde de forskellige landes data, da data fra en nation kan være anderledes end data fra en anden nation og dermed ”forsvinder” tusindvis af hajer mellem stolene. Det skyldes delvis underrapportering og delvist at mange fiskerbåde dumper hajerne direkte i havet og dermed ikke tager en optegnelse med ind på hvor mange hajer der er gået tabt, eller fisket.

Hvad er finning?

Finning er den praksis at fjerne hajfinner fra hajen efter den er blevet fanget via fiskeri. Finnerne beholdes og kroppen af hajen genudsættes eller slippes i vandet, oftest imens den er i live. Uden finner er hajen ikke i stand til at svømme og dermed lade vandet strømme igennem gællerne. Derfor dør samtlige hajer der har fået fjernet finnerne en langsom død ved kvælning, blodtab eller ved at blive spist af andre hajer.

Det er en utroligt nytteløs fiskerimetode, da 95% af kroppen kasseres, som i øvrigt er en vigtigt proteinkilde, går til spilde.

Ved finning er det dermed kun finnerne der beholdes og hajfinner er nu blandt de dyreste skaldyr elementer i verden med en detailhandel værdi på over 400 US dollars per kilo. Værdien er efter sigende 20 til 250 gange værdien af kødet efter vægt. Derfor er det økonomisk fordelagtigt for de små fiskerbåde at fylde lasten med hajfinner i stedet for selve kødet af hajen.

Problemet med finning

Problemet med fiskeri af hajfinner og handel med hajfinner er, at det har lagt et enormt pres på de sårbare befolkningsgrupper, der forårsager en katastrofal nedgang i forskellige dyrearter og mennesker der påvirkes af handlen. Det bør derfor være et spørgsmål om stabilisering af verden globale økosystem.

IUCN Shark Specialist Group mener at fiskeri af hajfinner truer mange hajbestande, stabiliteten af marine økosystemer, bæredygtigt traditionelt fiskeri, fødevaresikkerhed og socio-økonomiske vigtige rekreativ fiskeri.

Finning er stort set ukontrollerede og urapporteret så det reelle omfang af fiskeriet er ukendt. Finning resulterer i landinger af bare finner eller stammen af hajer uden finner, hvilket gør artsspecifikke identifikation, som er afgørende for en sund forvaltning, meget svært. Finning er en indiscriminant handling, rettet mod en hvilken som helst art, størrelse eller køn haj, også et træk af den ikke-administrerede fiskeri.

Genetisk analyse viser, at selv finner fra en af de mest beskyttede hajarter i verden, den store hvide haj, dukker i shark fin markeder (Shivji et al 2005). Finning forekommer i beskyttede områder og områder med en historie af stærk forvaltning af fiskeriet.

Den genetiske vidnesbyrd viser også, at nogle af disse finner stammede fra en af de mest stærkt regulerede fiskeri i verden – USA Atlantic fiskeri (Shivji et al 2005.). USA har strenge love forbyder finning, herunder en finnerne-attached krav landing.

Ikke desto mindre, uafhængige observatører af amerikanske fiskerflåder rapport vidne krænkelser fiskeriorganisationer, herunder haj-finning (under finnerne fra levende hajer og derefter kassere den lemlæstede dyr), havforurening, og skyde havfugle (Stade 2011).

Hvad der bliver gjort om den uholdbare praksis med finning?

Denne uholdbare praksis bliver behandlet på flere måder: finning forbud, handel forbud / restriktioner og haj helligdomme.

Finning er ulovligt i flere lande, der kræver finnerne være fastgjort til organer i hajen eller skibenes landinger skal opfylde et bestemt forhold af fin vægt til kropsvægten, der afhænger af arten og hvorvidt kroppen er blevet ‘klædt’. Trods forsøg på at regulere praksis, ulovlig finning stadig forekommer og kapaciteten til håndhævelse i mange lande mangler. Finning er blevet rapporteret i områder som Revillagigedos Øer, Cocos Islands, Marshalløerne, Costa Rica og Australien. Forbud mod fjernelse af hajfinner er en begyndelse, men ikke en løsning på problemet. Finning forbud er vanskelige at håndhæve, især på det åbne hav.

Et forbud mod handel med finner, er imidlertid en gratis tilgang, der forbyder besiddelse, salg, udbud til salg eller distribution af hajfinner eller produkter. Amerikanske stater og territorier erkender betydningen af dette spørgsmål med regninger bestået i den nordlige Marian Islands, Guam, staten Washington, Oregon, Hawaii, og mange flere i værkerne. Mange handel med hajfinner forbud har forenklet og reduceret udgifterne til håndhævelse. Den specifikke sprog kan være forskellig for hvert stykke lovgivning, men nye handels- forbud, der for nylig er blevet vedtaget har brugt lignende.